In memoriam
BalsiKa @ PEACE!
Proslava Svjetskog Dana Muzike
BalsiKa ljetnji Koncert
Dječija nova godina
Young people rock the world!!
Orchestra Balsika won the 1.prize
Prijateljsko takmičenje Specijalne olimpijade u organizaciji udruženja BoHeMSA
Peace Event Sarajevo & Kid’s Festival
BalsiKa 4 Dundurum